Rozdíl mezi aktivním a pasivním 3D

3D obraz

Televizorů schopných zprostředkovat 3D obraz je už celá řada a stávají se stále cenově dostupnějšími. Výběr 3D je široký a nabídka filmů a dokumentů na blu-ray discích se postupně rozrůstá. 3D televizory lze využít také k hraní některých videoher nebo sledování 3D domácího videa či fotografií – pokud patříte mezi majitele videokamery nebo fotoaparátu, které ve 3D snímají.

3D televizor si před nákupem nechte předvést. Existuje mnoho lidí, kteří díky očním vadám nemusí být schopni 3D efekt vnímat. Podle odhadů se jedná až o třetinu populace. Někteří diváci mohou také zaznamenat rychlejší únavu očí, jistý nekomfort a v některých případech i tlak v čele či bolest hlavy.

Kvalita 3D efektu není u všech modelů stejná. Některé nabízejí stabilní obraz a dobrý dojmem z hloubky, jindy je prostorový efekt slabší. V různé míře může docházet také k rušivému zdvojení obrazu. Některé televizory jsou náchylné na naklonění hlavy, při kterém 3D efekt mizí.

Současná generace televizí s 3D vyžaduje použití speciálních 3D brýlí. Při nákupu si ověřte, kolik kusů je v balení. Někdy nejsou brýle součástí balení vůbec. Budete také potřebovat blu-ray přehrávač kompatibilní s 3D. Nabídka televizního vysílání ve 3D v češtině je v současné době mizivá.

Na trhu jsou dnes televizory využívající dvě různé technologie trojrozměrného zobrazení. Tzv. aktivní 3D technologie funguje tak, že na obrazovce se v rychlém sledu střídají snímky pro levé a pravé oko, divák má nasazeny brýle, které jsou bezdrátově synchronizované s televizorem a v odpovídající frekvenci střídavě zatemňují jedno či druhé sklíčko. Divák tedy vidí v každém okamžiku jen jedním okem, ale díky rychlosti, se kterou se obraz přepíná, si to neuvědomí.

Tzv. pasivní 3D systémy používají brýle polarizační. Na obrazovkách těchto televizorů se obraz pro každé oko nezobrazuje střídavě, ale najednou. Liché řádky obrazu jsou určeny jednomu oku a sudé druhému; polarizační filtry brýlí řádky rozdělují, takže pravé oko vidí například jen liché a levé oko jen sudé řádky.

Vertikální rozlišení je u pasivní technologie dvakrát nižší, neboť každé oko vidí jen polovinu řádků. Ve skutečnosti to není tak hrozné, vnímané rozlišení může být vyšší než rozlišení jednotlivých snímků. Problematické jsou však vertikální pozorovací úhly. 3D efekt je kvalitní, pouze pokud jsou oči diváka zhruba v úrovni středu obrazovky. Jestliže na televizor hledíte shora nebo sedíte pod ním, efekt se ztrácí a neúnosně se projevuje zdvojení obrazu.

Problém může představovat také vzdálenost od televize, zvlášť pokud má větší úhlopříčku. Sedíte-li příliš blízko, pozorovací úhly horního a spodního okraje obrazovky už jsou moc velké a opět dochází ke zdvojení obrazu. Pasivní 3D technologie má i několik předností. Výhodou je nízká hmotnost a tedy vyšší pohodlnost brýlí. Díky absenci elektronických součástek jsou také levnější. A protože není třeba střídavě zatemňovat levé a pravé sklo, nezpůsobují blikání obrazu, které bývá u aktivních brýlí někdy trochu nepříjemné. Nemusí se nabíjet a nehrozí ztráta synchronizace s televizorem.